Formulier Toevoegen verpakkingstype

Met dit formulier vraagt u om een verpakkingstype in vak 7 van het EVOA-kennisgevings- en vervoersdocument toe te voegen. Betekent de wijziging van het verpakkingstype dat u ook de manier van vervoer wilt veranderen (over weg, rail, binnenwater of zee)? Gebruik dan het formulier Gecombineerd wijzigingsverzoek.

Toevoegen verpakkingstype

U kunt één kennisgevingsnummer per mededeling gebruiken

Verpakkingstype *
Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld *

* Verplicht invoerveld