Formulier Ophogen aantal geplande EVOA-overbrengingen

Heeft de kennisgever het opgegeven aantal transporten verbruikt, maar is er nog ruimte binnen de toegestane overbrengingsperiode én de toegestane hoeveelheid om extra transporten uit te voeren? Dan kan de kennisgever alle betrokken autoriteiten schriftelijk verzoeken een aantal extra transporten aan de kennisgeving toe te voegen. Pas nadat de schriftelijke positieve reactie van alle autoriteiten is ontvangen, kunnen extra transporten plaatsvinden.

Met dit formulier vraagt u om het aantal geplande EVOA-overbrengingen te verhogen. Geef in het formulier aan voor hoeveel overbrengingen u al toestemming heeft en hoeveel extra transporten u hieraan wilt toevoegen.

Let op: de geplande hoeveelheid (in tonnen) kan niet worden verhoogd. De einddatum van de overbrengingen kan ook niet worden aangepast.

Ophogen aantal geplande EVOA overbrengingen

U kunt één kennisgevingsnummer per mededeling gebruiken

Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld *

* Verplicht invoerveld