Wat houdt de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen in voor de kosten van het vervoer?

De belangrijkste uitgangspunten zijn: naast het stellen van een bankgarantie of deposito kunt u een verzekering afsluiten. Uitgangspunt is een bedrag van 450 euro per ton over te brengen afvalstoffen.

Een verzoek tot verlaging is mogelijk wanneer de kosten van verwerking, opslag en transport afwijken van het bedrag van 450 euro.

Voor de kosten van opslag en transport gelden de tarieven die worden genoemd in Bijlage I van de regeling. Een verzoek tot verlaging is niet mogelijk voor afvalstoffen genoemd in Bijlage I van de regeling. Voor die afvalstoffen gelden vaste bedragen voor verwerking, opslag en transport.

Voor de kosten van transport wordt onderscheid gemaakt tussen transport over zee en transport over de weg, per spoor en over binnenwateren:

  • kosten per zeemijl: € 0,02
  • kosten per kilometer € 0,105

Voor de kosten van opslag wordt onderscheid gemaakt tussen vaste afvalstoffen en vloeibare afvalstoffen in bulk. 'In bulk' heeft betrekking op vloeibare afvalstoffen, die niet afzonderlijk zijn verpakt in vaten, IBC’s of anderszins, tot ten hoogste 1.000 liter.

Vaste afvalstoffen zijn niet verpompbaar en kunnen behoren tot de categorie poederig/poeder, vast, brei/paste en gasvormig (drukhouders).

Vloeibare afvalstoffen zijn verpompbaar en kunnen behoren tot de categorie slurry, vloeibaar en gasvormig in bulk.