Welke functie heeft een MEP-vergunning bij uitvoer naar China?

Voor invoer van groene lijst-afvalstoffen heeft China aan de Europese Commissie aangegeven een deel níet te willen ontvangen en een deel zonder EVOA-procedure te willen ontvangen (zie Verordening 1418/2007 van de commissie). Voor het deel dat zonder EVOA-procedure mag worden vervoerd, geldt net als bij een kennisgeving:

  • de ontvanger moet een MEP-vergunning hebben;
  • de exporteur moet een AQSIQ-vergunning hebben;
  • elke partij moet een CCIC-certificaat hebben.

Kennisgevingsplichtig afval

De procedure van artikel 35 van de EVOA geldt wanneer u de volgende afvalstoffen of mengsels van afvalstoffen naar China wilt overbrengen:

  • afvalstoffen die niet in bijlage III onder 1 code zijn ingedeeld;
  • mengsels van afvalstoffen die niet in bijlage III of III A onder 1 code zijn ingedeeld;
  • mengsels van in bijlage III B ingedeelde afvalstoffen.

Dit betekent dat de autoriteit van verzending pas een besluit neemt wanneer van de autoriteit in het land van bestemming een schriftelijke toestemming is ontvangen. Eventuele doorvoerlanden buiten de EU dienen schriftelijk of mondeling toestemming te geven voordat de autoriteit van verzending positief kan beschikken.

Toestemming Chinese autoriteit

Het Chinese Ministry of Environmental Protection (MEP) verleent aan Chinese import- en verwerkingsbedrijven een vergunning om afvalstoffen voor nuttige toepassing in te voeren en te verwerken.

Bij uitvoer naar China moeten de op de kennisgeving vermelde ontvanger (vak 2) en de houder van de verwerkingsinstallatie (vak 10) in het bezit zijn van een MEP-vergunning om afvalstoffen te mogen importeren. Daarnaast moet de kennisgever (vak 1) beschikken over een geldige AQSIQ-licentie.

Een geldige MEP-vergunning en AQSIQ-licentie die bij de kennisgeving worden overlegd, worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gezien als toestemming van de Chinese autoriteit voor de overbrenging van de afvalstoffen. De ILT kan dan een beschikking afgeven als er geen doorvoerautoriteiten in de procedure zijn betrokken.

Zijn er wel doorvoerautoriteiten buiten de EU betrokken? Dan dienen ook zij hun toestemming te hebben gegeven. Voor doorvoerlanden geldt een toestemming, of een stilzwijgende toestemming, wanneer binnen 61 dagen na de ontvangstbevestiging geen besluit is ontvangen. De kennisgever wordt geadviseerd een afschrift van een geldige MEP-vergunning en AQSIQ-licentie bij de kennisgeving te voegen. Dit kan de procedure bespoedigen.

Let op geldigheid MEP-vergunning of AQSIQ-licentie

Een MEP-vergunning is meestal 1 kalenderjaar geldig. De vergunning loopt vaak niet synchroon met de looptijd van de kennisgeving. Zorg daarom dat u de vergunning of licentie op tijd verlengt. Wanneer de MEP-vergunning of AQSIQ-licentie is verlopen en niet op tijd is verlengd, mag de overbrenging niet meer plaatsvinden.

Pre-shipment controle door CCIC

Ook moet voor ieder transport door het CCIC een zogenaamde 'pre-shipment controle' zijn uitgevoerd, voordat de afvalstoffen op transport kunnen worden gezet. De CCIC geeft na een positieve controle een certificaat uit.

Voor overbrengingen die beginnen in Nederland moet dit certificaat worden aangevraagd bij CCIC Nederland B.V. in Rotterdam. CCIC Nederland B.V. toetst of de samenstelling van de afvalstoffen voldoet aan de Chinese normen.