Nieuwe regels voor export plastic afval vanaf 2021

Voor de export van kunststofafval gelden vanaf 1 januari 2021 nieuwe regels. Alleen schoon en gesorteerd kunststofafval dat geschikt is om direct gerecycled te worden, mag nog vrij worden verhandeld. De export van alle overige soorten kunststofafval zoals mengsels van diverse typen of vervuild kunststof, valt onder het exportverbod of de kennisgevingsplicht van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Met de nieuwe regels kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beter toezien en handhaven op de export van plastic afval. 

Plastic afval

De nieuwe overeenkomst ( BC14-12) is een aanscherping van de indeling van kunststofafval in het Verdrag van Bazel dat grensoverschrijdend verkeer van afval regelt. Ruim 180 van de 187 landen die deelnemen aan het Verdrag van Bazel, hebben in 2019 afgesproken om de wereldhandel in gemengde kunstafvalstoffen beter te reguleren. Hierbij geldt bij de export van kunststof afvalstromen vanuit de Europese Unie naar landen buiten Europa of niet-OESO-landen een vergunningplicht of een zelfs een verbod.

Mondiale handel in recyclen en verwerken

EU-landen exporteren kunststofafval vanwege onvoldoende recyclingcapaciteit in eigen land of vanwege lage verwerkingskosten in bestemmingslanden. Met de nieuwe overeenkomst krijgen ontwikkelingslanden een handvat om de toestroom van ongewenst plastic afval effectiever tegen te houden. Daarnaast is het een impuls voor het ontwikkelen van recyclingcapaciteit in eigen land.

Ook wordt plastic afval dat moeilijk te recyclen is voortaan gelijkgesteld aan bijvoorbeeld gevaarlijk afval. Voor de EU komt het er in de praktijk op neer dat een kennisgeving noodzakelijk is of dat er een exportverbod geldt bij de uitvoer van slecht recyclebaar kunststofafval. Met deze strengere regels kan de ILT laagwaardigere partijen kunststofafval makkelijker tegenhouden. Het risico op onjuiste verwerking zoals storten buiten de EU neemt dan ook af.