ILT grijpt in bij illegaal transport boorplatforms en sloop van schepen

Twee boorplatforms die eerder dit jaar naar de haven van Vlissingen zijn vervoerd, moeten terug naar het land van herkomst, het Verenigd Koninkrijk. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat het transport in strijd is geweest met de regels van de EU-verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). De platforms bevatten gevaarlijke (afval)stoffen en zijn zonder een EVOA-vergunning verplaatst.

Boorplatform

De platforms zijn al gedeeltelijk gesloopt in Vlissingen bij een bedrijf dat daarvoor niet de juiste vergunningen heeft. De bedoeling was om de platforms vervolgens naar Turkije te verplaatsen om ze daar verder te laten slopen. De EVOA schrijft voor dat afvalstoffen die illegaal zijn overgebracht, terug moeten naar het land van export. Inmiddels is het eerste platform terug naar Engeland met toestemming van de Engelse milieu-autoriteiten. Tegen alle betrokkenen (transport en demontage) wordt handhavend opgetreden.

Sloopschepen

Eerder dit jaar (oktober) heeft de ILT ook opgetreden en proces-verbaal opgemaakt tegen de illegale export van twee containerschepen naar India. Deze export is vermoedelijk in strijd met het verbod om gevaarlijke stoffen vanuit Europa naar niet-OESO-landen te sturen. De schepen waren eigendom van een IJslandse rederij en zijn vermoedelijk tegen de regels in als sloopschepen ontmanteld in India.

Strafrecht

Eind 2019 verkocht de IJslandse reder de beide containerschepen, met de afspraak dat de koper de schepen zou charteren totdat de IJslandse reder zijn vloot kon vernieuwen met nieuwe schepen. Eén van de verouderde schepen is vervolgens via de Rotterdamse haven naar India gebracht. Omdat de schepen via Nederland zijn vervoerd, was er de mogelijkheid voor Nederland om IJsland te vragen op te treden. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft het IJslandse Openbaar Ministerie gevraagd tot strafvervolging van het IJslandse bedrijf over te gaan.

Schade aan mens en milieu

De ILT wil voorkomen dat zeeschepen en offshore-installaties worden gesloopt op de stranden van bijvoorbeeld India, Pakistan, Bangladesh en/of Turkije. Dit levert onacceptabele schade op voor mens en milieu, want gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij de sloop moeten op een juiste manier worden verwerkt. De ILT wil tegengaan dat afval wordt gedumpt in (niet-OESO) landen met een kwetsbare verwerkings- en toezichtcultuur.