Indelen afvalstoffen met Chroom VI, teerhoudend afval en lithium batterijen

Voor sommige afvalstoffen kan het onduidelijk zijn wat de juiste procedure is om ze naar het buitenland te mogen exporteren. U kunt dit bepalen aan de hand van de kenmerken van afvalstoffen die in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) staan. Op deze pagina vindt u meer informatie over de indeling van afvalstoffen.

Groene lijst of oranje lijst afvalstoffen?

Belangrijk voor de indeling is vooral de afvalstofcode. Dit kan een Bazelcode, OESO-code en/of Euralcode zijn. Ze staan in de bijlagen van de EVOA. Bekijk eerst in welke bijlage de afvalstof staat in de EVOA:

Groene lijst

In bijlage III (groene lijst) staan afvalstoffen met weinig risico’s. Staat de afvalstof op deze lijst? Dan heeft u voor transport binnen de EU geen kennisgeving nodig, maar een bijlage VII-formulier.

Oranje lijst

In bijlage IV (oranje lijst) staan afvalstoffen met een kennisgevingsplicht (ook binnen de EU en de OESO). Op deze lijst staan stoffen die meestal aangemerkt zijn als ‘gevaarlijk’ in de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Maar er zijn uitzonderingen. Soms staat afval wel op bijlage IV, terwijl het volgens de Eural niet gevaarlijk is.

Let op: U mag gevaarlijke en oranje lijst afvalstoffen alleen naar EU-landen en/of OESO-landen exporteren.

Hulp bij indeling afvalstoffen

Vindt u het lastig om uw afvalstoffen naar de juiste code in te delen? De ILT krijgt vaak vragen over chroom VI houdende afvalstoffen, lithium-ion batterijen en over (teerhoudend) asfaltgranulaat (TAG).  Hieronder vindt u tips voor de juiste indeling van deze afvalstoffen.