Grensovergangen voor EVOA-transport

Overzicht van grensovergangen zoals die voor het overbrengen van afval (EVOA) van belang zijn.