Model specifieke bankgarantie

Model voor een bankgarantie die gekoppeld is aan een kennisgeving(snummer).