Handreiking indienen kennisgeving

In de Handreiking Indienen kennisgeving staat aan welke eisen een kennisgeving moet voldoen zodat de procedure zo snel mogelijk kan worden doorlopen.