Form Power of attorney to act as notifier on behalf of the producer

Engelstalige versie 'Form Power of attorney to act as notifier on behalf of the producer'.
Met dit formulier geeft de producentĀ een volmacht om namens hem op te treden als melder in het kader van de EU Verordening 1013/2006 voor het overbrengen van afvalstoffen.