Formulier: Aanvraag Status Vooraf Goedgekeurde Inrichting (VGI) - ILT.305.02

Met dit formulier kunt u de status vooraf goedgekeurde inrichting (VGI) voor het verwerken van afvalstoffen aanvragen.