Aangescherpte normen China voor import afvalstoffen

China heeft vanaf 1 januari 2018 de eisen aangescherpt voor de import van afvalstoffen, in het bijzonder van recyclebare kunststoffen. Het Chinese ministerie van Milieubescherming had dit medio 2017 al aangekondigd bij de Wereld Handels Organisatie.

3 lijsten afval

Sinds 1 januari 2018 zijn voor China 3 lijsten van kracht voor:

  • Prohibited commodities (verboden)
  • Restricted commodities (beperkt)
  • Non-restricted commodities (niet-beperkt)

Van deze lijsten bestaan nog geen officiële vertalingen, maar het volgende lijkt duidelijk: het is verboden kunststof van huishoudelijke herkomst te importeren, net als ongesorteerd papier. Vanaf 1 januari 2019 is ook de import van kunststofafval afkomstig van bedrijven verboden. Alleen gerecycled kunststof, zoals granulaat, met dezelfde vorm, kleur en grootte is toegestaan. In dat geval is geen controle van het CCIC meer nodig. Meer informatie over de 3 lijsten (in het Chinees) vindt u op de website van de Chinese overheid.

Scherpere kwaliteitsnormen

Op 1 maart 2018 zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt voor toegelaten afvalstoffen. Ook hiervan is nog geen officiële vertaling. Veel afvalstoffen mogen maximaal 0,5% vervuiling (dat wil zeggen: andere componenten) bevatten. Het gaat hierbij vooral om papier en de meeste metaalsoorten. De publicatie over aanscherping normen voor toegelaten afvalstoffen (in het Chinees) staat op de website van het Chinese ministerie van Milieubescherming.

Wat betekent dit voor exporteurs?

Voor de uitvoer van afvalstoffen naar China moeten exporteurs hiermee rekening houden, ook al is de Derdelandenverordening hierop (nog) niet aangepast. China kent al een lijst van afvalstoffen waarvoor een verbod geldt (kolom a van de landenverordening), en een lijst 'overige afvalstoffen' (kolom d). In kolom d staan de afvalstoffen waarvoor specifieke nationale eisen gelden.

Eisen voor China

  • De kwaliteit van de afvalstoffen moet vóór verzending door het CCIC worden gecontroleerd. Dit bedrijf voert de controles voor de Chinese overheid uit.
  • De leverancier/exporteur moet een AQSIQ-vergunning  hebben.
  • De ontvanger in China moet een MEP-vergunning hebben.

Exporteurs van afvalstoffen naar China moeten de toestemming van het CCIC, de AQSIQ- en de MEP-vergunning kunnen laten zien bij een inspectie door de douane of de ILT. De douane of de ILT kan de verstrekte documenten controleren.