Aanvragen kennisgeving

Voordat u afvalstoffen vervoert, bepaalt u of u hiervoor een kennisgeving moet aanvragen. Gebruik hiervoor de Regelhulp Afvaltransport. Heeft u een kennisgeving nodig? Lees dan op de pagina Procedure kennisgeving hoe u die aanvraagt. Als u de kennisgeving heeft ingediend, dan wordt die beoordeeld door de autoriteiten in het land van verzending, de land(en) van doorvoer en het land van ontvangst.