Overzicht berichten Aw

85 resultaten voor actuele informatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Datakwaliteit dVi 2019 vaak onvoldoende

Beoordelingskader herstructurering derivaten

Corporaties kunnen hun derivatenportefeuille herstructureren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden staan in ...

Aw: Toereikendheid kapitaal WSW blijft onzeker

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) concludeert dat het onzeker blijft of het kapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ...

Financieel kader Aw/WSW gereed

Vandaag publiceren Aw en WSW het financieel kader met ratio’s en grenswaarden. In een bestuurlijke brief geven wij toelichting op ...

Bestuurlijke brief Verticaal Toezicht

Vandaag publiceren Aw en WSW het gezamenlijk beoordelingskader dat vanaf 1 januari 2019 van kracht wordt. Hiermee zetten we een ...

Aw stelt Stichting Stadgenoot onder verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt corporatie Stichting Stadgenoot uit Amsterdam onder verscherpt toezicht. Aanleiding is ...

Terugblik symposium Kracht en Tegenkracht: "We moeten elkaar scherp en alert houden"

Op 20 februari vond het symposium ‘Kracht en Tegenkracht’ plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het ...

Consequenties maatregelen coronavirus voor visitaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) signaleren dat de visitaties ...

Woningcorporaties maken korte termijnplannen weer niet waar

Het aantal nieuw opgeleverde woningen is in 2018 weer achtergebleven bij plannen van de woningcorporaties. Dit concludeert de ...

Save the date: bijeenkomst 'Kracht en Tegenkracht' op 20 februari 2020

‘Kracht en Tegenkracht’ heet het rapport dat de Aw eind september publiceerde. Het resultaat van een zoektocht naar mogelijke ...