Overzicht berichten Aw

85 resultaten voor actuele informatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Update toezichtsinformatie

2-10-2018 De zomer is weer achter de rug, het laatste kwartaal van 2018 begint. Tijd voor een korte update over de ...

Bijdrageheffing Aw 2018

28-9-2018 Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2018. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de ...

Verduidelijking: VPL-premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT

13-9-2018 Om mensen te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale ...

Let op: geen overgangsrecht meer voor toestemming niet-DAEB-werkzaamheden

15-8-2018 Voor vrijwel alle niet-DAEB-werkzaamheden moeten woningcorporaties toestemming aanvragen bij de Autoriteit ...

Uitvraag beleidswaarde 1 oktober 2018

7-8-2018 Begin juni stuurden Aw en WSW corporaties een bestuurlijke brief verticaal toezicht. In deze brief verwijzen wij naar de ...

Kom naar de informatiebijeenkomsten beleidswaarde

19-6-2018 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseren informatiebijeenkomsten voor ...

Tips voor een betere datakwaliteit dVI en dPi

11-6-2018 Jaarlijks leveren woningcorporaties verantwoordings- (dVI) en prognose-informatie (dPi) aan. De toets die CorpoData ...

Wijzigingen in managementteam Aw

31-5-2018 Vanaf vandaag verandert de manier waarop de Autoriteit woningcorporaties intern is georganiseerd. Dit hangt samen met ...

Jaarverslag Aw 2017: stappen zetten in slimmer toezicht

9-5-2018 Voor de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stond de scheiding DAEB/niet-DAEB (de sociale en de commerciële activiteiten ...

SBR-portaal in plaats van CorpoData-portaal voor dPi 2018

1-5-2018 De ‘stuurgroep verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector’ heeft een besluit genomen over de overgang naar ...