Woningcorporaties maken korte termijnplannen weer niet waar

Het aantal nieuw opgeleverde woningen is in 2018 weer achtergebleven bij plannen van de woningcorporaties. Dit concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de voor het eerst uitgebrachte Staat van de Corporatiesector.

Directeur van de Aw Kees van Nieuwamerongen: “De Aw vindt het zorgwekkend dat de corporaties hun eigen bouwambities slechts ten dele realiseren, waardoor er voor nieuwe huurders of doorstromers te weinig woningen beschikbaar komen. Daarbij neemt de verdiencapaciteit van corporaties de komende jaren af door belastingen en verhuurderheffing. Hierdoor verslechtert de financiële positie.” Lees verder.