Wijzigingen in managementteam Aw

31-5-2018 Vanaf vandaag verandert de manier waarop de Autoriteit woningcorporaties intern is georganiseerd. Dit hangt samen met de Koers ILT 2021, het veranderprogramma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Aw gaat werken vanuit 3 afdelingen: Toezicht, Informatie en Programmeren, en Vergunningverlening. Daarmee verandert ook de samenstelling van het managementteam van de Aw. Kees van Nieuwamerongen blijft directeur, Andrea Niederländer afdelingshoofd Toezicht. Nieuw zijn Willemien Bekius (Informatie en Programmeren) en Annemarie ter Weijden (Vergunningverlening). MT-leden Stefanie Spekreijse en Sjoerd Backx schuiven door naar een ander onderdeel van de ILT.

Koers ILT

In de Koers ILT werken wij stapsgewijs aan het verbeteren van de organisatie. Centraal staat de ontwikkeling naar een organisatie waarin het maatschappelijke doel centraal staat. Wij willen risicogericht werken in een continu gesprek met de sectoren waarin wij actief zijn, de maatschappij en het beleid. De kwaliteit van onze dienstverlening moet optimaal zijn. Deze doelstellingen gelden ook voor de Aw. 

We staan nu voor een nieuwe stap door vanaf 31 mei 2018 te gaan werken in een Tijdelijke werkorganisatie (TWO), waarin we onze doelstelling verder gaan uitwerken. De organisatie is opgebouwd uit negen portefeuilles, die elk onder verantwoordelijkheid vallen van een directeur. De Autoriteit woningcorporaties is een van deze negen portefeuilles.