Uitvraag beleidswaarde 1 oktober 2018

7-8-2018 Begin juni stuurden Aw en WSW corporaties een bestuurlijke brief verticaal toezicht. In deze brief verwijzen wij naar de beleidswaardeopvraag van 1 oktober 2018. Wij vragen deze beleidswaarde op om een volledig beeld te krijgen van de beleidswaarde bij alle corporaties, de risicomodellen van WSW te ijken en een definitieve normstelling voor de vermogensratio’s te bepalen.

Deze speciale uitvraag gaat éénmalig buiten de reguliere informatie-opvragen dPi en dVi om. In de regiobijeenkomsten beleidswaarde die momenteel plaatsvinden, gaan wij hier dieper op in.

Het definitieve invulformat vindt u hier.

Inleverproces

Nog even een korte toelichting op het inleverproces en de informatie die wij opvragen:

  • Het betreft de beleidswaarde op prijspeil 31-12-2017. Deze is gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat zoals verantwoord in de dVi.
  • In het invulformat vindt u de exacte gegevens en uitsplitsing die wij vragen. Om voldoende handvatten te hebben voor analyse vragen wij aanvullend een aantal inputgegevens op.

Wij ontvangen het ingevulde formulier graag uiterlijk 1 oktober 2018 via awenwsw@wsw.nl