Bestuurlijke brief Verticaal Toezicht

Vandaag publiceren Aw en WSW het gezamenlijk beoordelingskader dat vanaf 1 januari 2019 van kracht wordt. Hiermee zetten we een belangrijke stap in implementatie van Verticaal Toezicht. Maar hiermee is het nog niet volledig geïmplementeerd. In een bestuurlijke brief geven wij toelichting op het proces en de stand van zaken tot op heden en gaan wij uitgebreid in op onder andere de ontwikkelingen rondom de beleidswaarde en het vervolgproces voor vaststellen van het definitief normenkader.