Aw: Toereikendheid kapitaal WSW blijft onzeker

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) concludeert dat het onzeker blijft of het kapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toereikend is op het moment dat woningcorporaties in betalingsproblemen komen. Dit staat in het rapport ‘Toezicht WSW 2019’ dat op 26 juni door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rapporteert jaarlijks als toezichthouder op WSW.