Aw stelt Stichting Stadgenoot onder verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt corporatie Stichting Stadgenoot uit Amsterdam onder verscherpt toezicht. Aanleiding is de negatieve beoordeling van de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen.