Aw en SVWN sluiten samenwerkingsconvenant

03-09-2020 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) sloten op 31 augustus een samenwerkingsconvenant. In het convenant staan afspraken over het benutten van elkaars gegevens, de planning van toezichts- en visitatie-activiteiten, de taakverdeling en de manier waarop uitwisseling van informatie plaatsvindt. Gebruik maken van elkaars openbare informatie en inzichten is daarbij het uitgangspunt. Met het sluiten van het convenant behoren dubbelingen tussen het toezicht van de Aw en de visitatie van SVWN tot het verleden.

Convenant SVWN en Aw aug.2020
©ILT
Claudia Siewers (SVWN) en Kees van Nieuwamerongen (Aw)

Met de invoering van de Woningwet in 2015 is er overlap tussen het externe toezicht (Aw) en de visitatie (SVWN). Beide kijken naar de governance. Om de verantwoordingslast voor corporaties te beperken, maken de Aw en SVWN in 2017 afspraken. Na de evaluatie van de Woningwet in 2019 zouden ze hieraan nadere invulling geven. Het samenwerkingsconvenant is daar het resultaat van.

SVWN richt zich met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 primair op het maatschappelijk functioneren van corporaties. Voor de financiƫle beoordeling van corporaties maakt SVWN gebruik van de openbare toezichtbrieven van de Aw. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de governance en de gerichtheid van de corporatie op het volkshuisvestelijk belang maakt de Aw gebruik van de openbare informatie van SVWN uit de visitaties over het maatschappelijk functioneren van corporaties.

De Aw en SVWN spreken af dat overlap en samenloop tussen toezicht en visitaties wordt voorkomen. Dit houdt onder meer in dat de Aw geen governance-onderzoek bij een corporatie uitvoert in dezelfde periode als waarin een visitatie van SVWN plaatsvindt. Het onderzoek vindt tussen de (vierjaarlijkse) visitaties plaats. Als een corporatie minder goed functioneert, kunnen de Aw en SVWN hiervan afwijken.