Alle toezichtsbrieven, toezichtsignalen, governance-inspecties en –audits voortaan gepubliceerd op website Aw

26-1-2018 Vanwege het grote belang voor de Nederlandse samenleving wil de Aw open en transparant zijn over  haar toezicht. Naar de corporaties én naar de samenleving.

De integrale toezichtsbrieven van Aw worden van oudsher gepubliceerd op de website van de Autoriteit woningcorporaties (voorheen op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Dat geldt ook voor bijvoorbeeld handhaafbaarheidstoetsen. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijze waarop de Aw haar toezicht vormgeeft, worden vanaf dit moment ook toezichtsignalen, governance-inspecties en -audits openbaar gemaakt via deze website. Uiteraard na hoor- en wederhoor en met inachtneming van privacy-overwegingen.