Overzicht berichten Aw

42 resultaten voor actuele informatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Let op: geen overgangsrecht meer voor toestemming niet-DAEB-werkzaamheden

15-8-2018 Voor vrijwel alle niet-DAEB-werkzaamheden moeten woningcorporaties toestemming aanvragen bij de Autoriteit...

Uitvraag beleidswaarde 1 oktober 2018

7-8-2018 Begin juni stuurden Aw en WSW corporaties een bestuurlijke brief verticaal toezicht. In deze brief verwijzen wij naar...

Kom naar de informatiebijeenkomsten beleidswaarde

19-6-2018 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseren informatiebijeenkomsten...

Tips voor een betere datakwaliteit dVI en dPi

11-6-2018 Jaarlijks leveren woningcorporaties verantwoordings- (dVI) en prognose-informatie (dPi) aan. De toets die CorpoData...

Wijzigingen in managementteam Aw

31-5-2018 Vanaf vandaag verandert de manier waarop de Autoriteit woningcorporaties intern is georganiseerd. Dit hangt samen met...

Jaarverslag Aw 2017: stappen zetten in slimmer toezicht

9-5-2018 Voor de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stond de scheiding DAEB/niet-DAEB (de sociale en de commerciële activiteiten...

SBR-portaal in plaats van CorpoData-portaal voor dPi 2018

1-5-2018 De ‘stuurgroep verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector’ heeft een besluit genomen over de overgang...

Evaluatie scheiding DAEB/niet-DAEB gepubliceerd

28-5-2018 Het doorvoeren van de scheiding van maatschappelijke en marktgerichte activiteiten (DAEB/niet-DAEB) heeft in 2016 en...

Aw onderzoekt risico’s op fraude en niet-integer handelen bij verkoop vastgoed

25-4-2018 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoekt of er risico’s op fraude en niet-integer handelen zijn bij de verkoop...

Aw: meeste woningcorporaties voldoen aan minimumeisen governance

19-4-2018 De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een...