Reactie Aw op rapport Aedes administratieve lastendruk

Met deze brief wil de Aw reageren op de inhoud van het onderzoeksrapport van Aedes naar de effecten van de Woningwet op de regeldruk voor corporaties.