Reactie Aw op rapport Aedes over administratieve lastendruk

9-11-2017  Aedes heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de effecten van de woningwet op de regeldruk voor corporaties. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) reageert in een brief op de inhoud van het rapport.

De Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseren eind november – begin december regionale bijeenkomsten waarin zij het gezamenlijke beoordelingskader dat het afgelopen jaar ontwikkeld is, zullen presenteren. De organisaties lichten tijdens deze bijeenkomsten toe hoe zij in de toekomst op elkaars inzichten zullen gaan varen. Ook andere concrete acties om de administratieve lasten te reduceren zullen aan bod komen, waaronder de afspraken over de gegevensuitvraag en de toekomst van CorpoData. Daarnaast komt ook de samenwerking tussen de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en de Aw aan bod. Er zal worden ingegaan op de wijze waarop beide organisaties hun activiteiten op elkaar af willen stemmen en op het toekomstbeeld, waarin de Aw zich wil concentreren op de interne governance, en visitaties zich richten op de maatschappelijke prestaties, de relatie met externe stakeholders en het functioneren van het lokale netwerk.