Publicatie leidraad economische parameters dPi 2021

22-07-2021   Net als vorige jaren hebben het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2021. Deze geldt voor de periode 2022-2026.

Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij  het invullen van dPi 2021. De leidraad bevat de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters zoals prijsinflatie, renteverwachting, loonstijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde. Daarnaast bevat de leidraad informatie over enkele specifieke onderwerpen die voor corporaties van belang zijn bij het opstellen van de dPi, zoals de prognose van marktwaarde en beleidswaarde en de omvang van de in te rekenen saneringsheffing en de in te rekenen obligo-inning van WSW.