Handboek marktwaardering 2020 gepubliceerd

30-10-2020 Het handboek marktwaardering 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 oktober 2020. Dit handboek beschrijft op welke wijze woningcorporaties de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed moeten bepalen voor de jaarrekening 2020. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden.

Wijzigingen

Het handboek 2020 kent weinig aanpassingen ten opzichte van het handboek 2019. Zo staan er slechts 2 methodische wijzigingen in. Het gaan dan om de wijziging van de minimale mutatiekans en het toevoegen van het renovatiejaar als objectgegeven. Alle andere aanpassingen betreffen verduidelijkingen in bestaande teksten. In de nota van wijzigingen zijn alle aanpassingen terug te vinden. Deze nota is samen met het handboek gepubliceerd. Tot slot is ook het validatierapport 2020 gepubliceerd.

Afstemming met klankbordgroep

Het handboek marktwaardering 2020 is onder gezamenlijke regie van de Aw en BZK tot stand gekomen. Met ingang van 2021 zal deze taak volledig bij de Aw worden belegd. BZK blijft in de toekomst wel lid van de klankbordgroep waarmee afstemming over het handboek plaatsvindt. In deze klankbordgroep zijn verder afgevaardigden vanuit corporaties, Aedes, het WSW, accountants, taxateurs en softwareleveranciers opgenomen.