Klik hierboven voor een overzicht van actuele berichten van de Autoriteit woningcorporaties. Daarnaast behandelen we bij de 'vraag van de week' steeds een vraag op het gebied van woningcorporaties die binnen is gekomen bij ons Meld- en Informatiecentrum.

Zie ook

  • Nieuws ILT Alle nieuwsberichten van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Hoort bij