Wijziging Company Security Officers (CSOs)

Wijziging CSO-gegevens
De ILT beheert de gegevens van de Company Security Officers (CSOs). Een actueel bestand is noodzakelijk om veranderingen van het Security Level of andere veiligheidsmaatregelen adequaat te kunnen melden.

Gebruik onderstaand formulier voor het melden en wijzigen van de CSO-gegevens en stuur het formulier naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Vergunningverlening Zeevaart
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

of per e-mail naar: csodata@ilent.nl