Tarieven

Tarieven certificaten zeescheepvaart per 4 mei 2018

Tarieven certificaten zeescheepvaart in euro's
Artikel 2 Bis (proefvaart)     244,-
Bareboat Out     155,-
Bareboat In: 
  -  Registratie Bareboat In 
  -  Bareboat uittreksel
  -  Zeebrief Bareboat
 
1.514,-
    135,-
    171,-
Bemanningsplan     306,-
Bemanningscertificaat     244,-
Scheepsdispensatie     244,-
Civil Liability for bunker oil pollution damage     141,-
Civil Liability for oil pollution damage     141,-
Liability for passengers     138,-
Insurance liability for removal wrecks     281,-
Continous Synopsis Record     244,-
Declaration of MaritimeLabour Compliance     244,-
Duplicaat     167,-
Hoi ontheffing certificaat     244,-
Hoi ontheffing onderzoek havenontvangst installatie     236,-
International Ballast Water Management certificate     149,-
International Ballast Water Managment onderzoek     474,-
Nationaliteitsverklaring Beroepsvaart     299,-
Nationaliteitsverklaring Pleziervaart     180,-
Meetbrieven     155,-
Wijziging Meetbrief       54,-
Tel- en registratiesystemen op passagiersschepen, per uur    152,-
Verklaring Buitenvaargebied     244,-
Zeebrieven     171,-

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet.

Regeling tarieven scheepvaart 2005

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart op grond van internationale verdragen.

Wijziging tarieven per 4 mei 2018

De tarieven voor scheepvaartcertificaten zijn per 4 mei 2018 gewijzigd. De nieuwe tarieven staan in de Staatscourant 3 mei 2018.
De tarieven zijn in 2018 verhoogd met een inflatiecorrectie van 4,12%. Omdat de tarieven voor het laatst zijn geïndexeerd per 1 januari 2016, is besloten om de tarieven in 2018 te verhogen met 4,12%, zijnde de inflatiecorrectie voor de jaren 2016 en 2017.

Hoort bij