Tarieven

Tarieven certificaten zeescheepvaart per 1 januari 2019

Tarieven certificaten zeescheepvaart in euro's
Artikel 2 Bis (proefvaart)     250,-
Bareboat Out     159,-

Bareboat In: 
  -  Registratie Bareboat In 
  -  Bareboat uittreksel
  -  Zeebrief Bareboat

  -Wijziging Registratie/Dagtekening 

  -Wijziging inschrijving register


1.551,-
138,-
175,-

476,-

167,-

Bemanningsplan     313,-
Bemanningscertificaat     250,-
Scheepsdispensatie     250,-
Civil Liability for bunker oil pollution damage     144,-
Civil Liability for oil pollution damage     144,-
Liability for passengers     141,-
Insurance liability for removal wrecks     288,-
Continous Synopsis Record     250,-
Declaration of MaritimeLabour Compliance     250,-
Duplicaat     171,-
Hoi ontheffing certificaat     250,-
Hoi ontheffing onderzoek havenontvangst installatie     242,-
International Ballast Water Management certificate     153,-
International Ballast Water Managment onderzoek     486,-
Nationaliteitsverklaring Beroepsvaart     305,-
Nationaliteitsverklaring Pleziervaart     184,-
Meetbrieven     159,-
Wijziging Meetbrief       55,-
Tel- en registratiesystemen op passagiersschepen, per uur    156,-
Verklaring Buitenvaargebied     250,-
Zeebrieven     175,-

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet.

Regeling tarieven scheepvaart 2005

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart op grond van internationale verdragen.

Wijziging tarieven per 14 december 2018

De tarieven voor scheepvaartcertificaten zijn per 14 december 2018 gewijzigd. De nieuwe tarieven staan in de Staatscourant 14 december 2018.
De tarieven zullen per 1 januari 2019 slechts worden aangepast voor de ontwikkeling van de kosten van de vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB september 2018) zullen de tarieven per 1 januari 2019 stijgen met 2,44%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.