Naamswijziging van een zeeschip

Wanneer een schip van naam wijzigt en de scheepsbeheerder (ISM) hetzelfde blijft dan moeten de onderstaande documenten (voor zover van toepassing) worden vervangen.
Wanneer vermeld staat ‘wanneer van toepassing’ en u niet zeker bent of een bepaald certificaat nodig is, dan kunt u dit nagaan aan de hand van de certificaten die reeds voor het schip verstrekt zijn.

1. Zeebrief

Neem eerst contact op met het Kadaster en laat de naam van het schip wijzigen.
Nadat de naam bij het Kadaster is gewijzigd kan de ILT een nieuwe zeebrief afgeven. Gebruik voor de aanvraag van een nieuwe zeebrief het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip.

2. Continuous Synopsis Record (wanneer van toepassing)

Gebruik voor de aanvraag van een nieuw continuous synopsis record het formulier Aanvraag continuous synopsis record.

3. Communicatieverklaring (wanneer van toepassing)

Gebruik voor de aanvraag van een nieuwe communicatieverklaring het Nederlandse formulier Communicatieverklaring zeevaart of het Engelse formulier Form: Declaration of Communication (Shipping).
Gebruik voor eventuele andere certificaten afhankelijk van het type schip formulier Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip.

4. Bemanningscertificaat (wanneer van toepassing)

Wanneer u een bemanningscertificaat op de nieuwe scheepsnaam aanvraagt, moet tevens pagina 1 en 2 van het bemanningsplanformulier worden meegezonden. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip.

5. Verblijvencertificaat (wanneer van toepassing)

6. Civil liability certificaat (wanneer van toepassing, olietankers)

7. Bunker liability certificaat (wanneer van toepassing, > 1000GT)

Wanneer u een Bunker liability certificaat aanvraagt, moet tevens het bewijs van verzekering (de zg. bluecard) worden meegezonden.

8. Hoi ontheffing (wanneer van toepassing)