Dispensaties

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of het niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan de ILT een ontheffing verlenen aan personen en/of schepen die door onvoorziene omstandigheden niet met de voorgeschreven bemanning een geplande reis kan maken. Voorwaarde is dat er geen gevaar voor de persoon, eigendom of omgeving mag zijn

Er zijn twee soorten dispensaties:

  • Persoonsdispensatie
  • Scheepsdispensatie (ontheffing bemanningssamenstelling)  

Persoonsdispensatie

De persoonsdispensatie wordt verleend voor een zeevarende die niet in het bezit is van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. De persoonsdispensatie is gebaseerd op artikel 25 van de Wet zeevarenden. De persoonsdispensatie kan uitsluitend door de scheepsbeheerder worden aangevraagd bij KIWA register - aanvraag documenten.

Scheepsdispensatie (ontheffing bemanningssamenstelling)

Een scheepsdispensatie is een tijdelijke ontheffing van de verplichting om een schip te bemannen in overeenstemming met het bemanningscertificaat in bijzondere gevallen. Deze ontheffing is gebaseerd op artikel 16 van de Wet zeevarenden. De volgende wetgeving is gerelateerd aan de ontheffing:

  • artikel 3 van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart
  • artikel 3 van het Besluit Zeevisvaartbemanning

De aanvraag voor een scheepsdispensatie kan alleen worden gedaan door de scheepsbeheerder. Gebruik voor de aanvraag het onderstaande formulier Aanvraag tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling. Op het formulier staat vermeld hoe u het formulier per post of per e-mail in kunt dienen.

Tarief

Het tarief voor beide dispensaties staat in de Regeling Nederlandse tarieven Schepenvaart 2005 artikel 2.26 punt 2 en artikel 3.4 punt 3. Het tarief is aan verandering onderhevig, zie ook de Tarievenpagina.