Commercial Cruising Vessels (CCV)

Een Commercial Cruising Vessel (CCV) is:

  • een zeegaand passagiersschip dat
  • voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en
  • een lengte heeft van meer dan twaalf meter en
  • ontworpen en gebouwd is voor recreatief gebruik door passagiers

Een CCV wordt:

  • uitsluitend of grotendeels mechanisch aangedreven en is uitgerust om niet meer dan twaalf passagiers te vervoeren, of
  • wordt grotendeels door zeilen voortbewogen en is uitgerust om niet meer dan 36 passagiers te vervoeren

Delen van de Schepenwet en internationale conventies (zoals SOLAS, Marpol, Tonnage Measurement, Load Lines, ILO- en 152-conventies) zijn niet altijd even goed toepasbaar op CCVs. Daarom zijn er voor CCVs speciale Nederlandse ontheffingen en veiligheidseisen vastgesteld. Deze ontheffingen en veiligheidseisen zijn opgenomen in het document Voorschriften voor Commercial Cruising Vessels. Dit document is uitgegeven door het netwerk Nederland Maritiem Land. 

Zes EU erkende Klassenbureaus zijn door de Inspectie geautoriseerd om op basis van de CCV Voorschriften te inspecteren en certificaten af te geven. Daarnaast is Register Holland ook aangewezen om op basis van de CCV Voorschriften te inspecteren. In geval het schepen betreft waar internationale conventies en EU Richtlijnen of Verordeningen op van toepassing zijn, vallen deze onderdelen buiten de bevoegdheden van Register Holland.

Commercial Cruising Vessels komen in aanmerking voor:

  • volledige eigendomsregistratie
  • registratie in het Rompbevrachtingsregister

Voor meer informatie over het registreren van schepen, zie Scheepsregistratie.