Bemanningsplan en bemanningscertificaat

Het opstellen van het bemanningsplan

Een bemanningsplan is een voorstel van de scheepsbeheerder voor een minimum bemanningssamenstelling waarmee hij een schip wenst te bemannen. Het plan beschrijft onder andere het vaargebied, het aantal bemanningsleden en de functies van de bemanningsleden.

De scheepsbeheerder toont met het bemanningsplan aan dat met de voorgestelde bemanningssamenstelling op een veilige en (milieu)verantwoorde manier kan worden gewerkt en gevaren. Het bemanningsplan dient als basis voor het opstellen van het bemanningscertificaat.

De scheepsbeheerder stelt het bemanningsplan op met behulp van een van de formulieren Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip of Application assessment of manning proposal for seagoing vessels. Vul het bemanningsplan volledig in en vergeet niet de bijlagen in te dienen

Aanvragen van het bemanningscertificaat

Bij het bemanningsplan moet ook een bemanningscertificaat worden aangevraagd. Dat kan met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip. Op het formulier staat vermeld hoe u het formulier per post of per e-mail in kunt dienen. Wanneer het bemanningsplan is goedgekeurd, wordt het bemanningscertificaat verstrekt.

Keuring van het bemanningsplan

De ILT beoordeelt het bemanningsplan op onderdelen zoals rusttijden, bemanningssamenstelling, uitrusting van het schip, type schip, noodprocedures, vaargebieden, enzovoorts.

Wanneer het plan is goedgekeurd wordt:

  • de scheepsbeheerder geïnformeerd middels een beschikking
  • het bemanningscertificaat toegestuurd met een betalingsfactuur
  • een gevalideerd bemanningsplan toegestuurd

Op het bemanningscertificaat staat het aantal officieren en gezellen dat minimaal aan boord moet zijn en de condities waaraan moet worden voldaan zoals vaargebied, trainingen, radio, enz.

Wijzigingen in het bemanningsplan en het bemanningscertificaat

Wanneer een scheepsbeheerder een andere bemanningssamenstelling wenst, dan moet opnieuw een bemanningsplan worden ingediend. Dit geldt ook voor wijzigingen van de scheepsbeheerder, de technische uitrusting en de bedrijfsvoering. Gebruik hiervoor een van de formulieren Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip of Application assessment of manning proposal for seagoing vessels. Een wijziging van het bemanningscertificaat kan aangevraagd worden met het formulier Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip.

Vernieuwen van het bemanningscertificaat

Wanneer het bemanningscertificaat gaat verlopen, kan een nieuw certificaat worden aangevraagd. Gebruik hiervoor het formulier Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip. Indien er geen wijzigingen zijn, hoeft het bemanningsplan niet opnieuw te worden ingediend.