Artikel 2bis-verklaring

Een artikel 2bis-verklaring is bestemd voor een proefvaart, een uitbrengreis of een eenmalige reis. Een artikel 2bis-verklaring bevat de eisen voor de constructie, uitrusting en bemanning voor de hiervoor genoemde bijzondere reizen.

Artikel 2bis-verklaring aanvragen

Met het Formulier: Aanvraag vergunning op grond van artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief kan de verklaring worden aangevraagd en eventueel ook een buitengewone zeebrief. Een 'artikel 2bis-verklaring' is niet vereist voor een plezierjacht dat geen commerciële eindbestemming heeft omdat de Schepenwet op dergelijke vaartuigen niet van toepassing is.

Voor een proefvaart wordt de bemanning vastgesteld op basis van het onderstaande overzicht 'Bemanningssamenstelling voor artikel 2bis-verklaring proefvaart'. Een bemanningsvoorstel is dan niet nodig. Voor een eenmalige reis of een uitbrengreis wordt de bemanningssamenstelling vastgesteld op basis van een bemanningsplan inclusief het daarin opgenomen bemanningsvoorstel. De vaarbevoegdheden voor bemanningsleden op de 'artikel 2bis-verklaring' dienen overeen te stemmen met de grootte en het voortstuwingsvermogen van het schip.

Aanvullende informatie staat in Netherlands Regulatory Framework (NeRF) onder 'Instructions to RO's/National Instruction no. 5'.