Aanvraag wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen/melden:
Wijzigingen aan het schip of het gebruik van andere visserijmethoden kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid en de stabiliteit van het schip. Maar ook voor de geldigheid van de certificaten. Met dit formulier meldt u de voorgenomen wijzigingen. De ILT beoordeelt de gevolgen van uw wijzigingen, zodat u veilig kunt blijven varen.

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De ILT neemt binnen 1 week contact met u op voor een intakegesprek. Doel van dat gesprek is duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van uw wijzigingen.  Afhankelijk van de situatie moet de ILT tekeningen keuren, inspecties uitvoeren en/of certificaten aanpassen. In moeilijke situaties voeren we het gesprek niet telefonisch, maar op een nog af te spreken locatie.
  • Na het gesprek krijgt u een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. In die brief staat ook een schatting van de kosten van de beoordeling.
  • Na inspectie(s) en akkoord krijgt u binnen 2 weken de eventueel aangepaste certificaten.

3. Voorwaarden

  • Afhankelijk van de wijziging(en) zal de ILT aangeven welke tekeningen u voor de beoordeling moet opsturen. Gebruik hiervoor de titels van de tekeningenlijst uit dit overzicht.
  • Als het om de wijziging van een motor-installatie gaat, dan moet u ook het formulier " Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren" opsturen.  

4. Extra informatie

4.1 Kosten

  • Een overzicht van de kosten vindt u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
  • Aan het beoordelen van wijzigingen aan het schip of het gebruik van andere visserijmethoden zijn geen kosten verbonden.
  • De eventuele reis- en verblijfskosten in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. De ILT brengt deze kosten afzonderlijk in rekening.

4.2 Buitenland
De ILT voert in principe alleen inspecties uit in Nederland. Alleen als er sprake is van overmacht, doet de ILT inspecties in het buitenland. In die gevallen brengt de ILT naast de reis- en verblijfskosten ook reistijdkosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.3 Annuleren 
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 uur van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00) bij de afdeling Visserij van de ILT.

4.4 Bijlagen:  

  • Materiaal certificaten en/of type goedkeuringen van de gewijzigde onderdelen.