Melden gegevens voortstuwingsinstallatie vissersvaartuig

Met dit formulier meldt de motorleverancier de hoofdmotorgegevens van een vissersvaartuig aan. Dit formulier is bedoeld voor het melden van:

 • Aanmelding hoofdmotor bij nieuwbouw
 • Hermotorisering hoofdmotor  (ook als type en fabrikant hetzelfde zijn)
 • Wijzigen van motorvermogen
 • Vervanging van onderdelen

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De eigenaar en de motorleverancier ontvangen een bevestiging van de melding.

LET OP: Indien er, naast het plaatsen van een motor of aanpassen van vermogen, nog een andere wijziging wordt uitgevoerd, dan dient deze wijziging apart gemeld te worden middels het formulier ‘Melden wijzing vissersvaartuig of visserijmethode’   door de eigenaar.

 • Na 2 weken ontvangen de eigenaar en de motorleverancier een bevestiging van de melding met een opgave van de documenten die ter beoordeling ingediend moeten worden en inspecties die gepland moeten worden.
 • De eigenaar belt de ILT voor het maken van een afspraak voor de inspecties.
 • Na inspectie(s) en akkoord ontvangt u binnen 2 weken de eventueel aangepaste certificaten.
 • De melding is afgerond nadat de inspecties en documenten met goed gevolg zijn beoordeeld.

Voorwaarden

Indien het afgestelde vermogen van de voortstuwingsinstallatie afwijkt van de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, dan moet de fabrikant op dit formulier verklaren dat het met het voorgenomen afgestelde vermogen de installatie bedrijfszeker kan blijven werken binnen de daarvoor geldende specificaties.

De volgende documenten moeten mogelijk ter beoordeling ingediend worden:

 • Type approval certificate (van een door ILT erkend klassebureau)
 • EIAPP certificaat (voor motoren > 130KW)
 • Technical file (voor motoren > 130KW)
 • Elektrische schema’s hoofdmotoren
 • Lijst alarm punten
 • Proefstand rapport
 •  Torsietrillingsberekening
 •  Proefvaart verslag
 •  Zegelplan
 • Verslag meting vermogen
 • Schroefas sterkte berekening (alleen bij een vermogensverhoging)

Extra informatie

Kosten
Een overzicht van de kosten vindt u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

Aan het beoordelen van wijzigingen zijn geen kosten verbonden.

Buitenland 
De ILT voert in principe alleen inspecties uit in Nederland. Alleen als er sprake is van overmacht, doet de ILT inspecties in het buitenland. In die gevallen brengt de ILT naast reis- en verblijfskosten ook reistijdkosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

Annuleren
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00)  bij de afdeling Visserij van de ILT. Dit is kosteloos. Annuleert u binnen 48 uur voor de geplande afspraak? Dan brengt de ILT kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.