Melden gegevens elektrische voortstuwing vissersvaartuig

Met dit formulier meldt de motorleverancier de gegevens van de Electrische voorstuwingsinstallatie van een vissersvaartuig aan.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De eigenaar en de motorleverancier ontvangen een bevestiging van de melding.

LET OP: Indien er, naast het plaatsen van een motor, generatorset of aanpassen van vermogen, nog een andere wijziging wordt uitgevoerd, dan dient deze wijziging apart gemeld te worden middels het formulier ‘Melden wijzing vissersvaartuig of visserijmethode’   door de eigenaar.

  • Na 2 weken ontvangen de eigenaar en de motorleverancier een bevestiging van de melding met een opgave van de documenten die ter beoordeling ingediend moeten worden en inspecties die gepland moeten worden.
  • De eigenaar belt de ILT voor het maken van een afspraak voor de inspecties.
  • Na inspectie(s) en akkoord ontvangt de eigenaar binnen 2 weken de eventueel aangepaste certificaten.
  • De melding is afgerond nadat de inspecties en documenten met goed gevolg zijn beoordeeld.

Voorwaarden

De volgende documenten moeten mogelijk ter beoordeling ingediend worden:

  • Proefstand rapport 
  • Proefvaart verslag
  • Zegelplan

Extra informatie

Kosten
Een overzicht van de kosten vindt u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.
Aan het beoordelen van wijzigingen zijn geen kosten verbonden.

Buitenland 
De ILT voert in principe alleen inspecties uit in Nederland. Alleen als er sprake is van overmacht, doet de ILT inspecties in het buitenland. In die gevallen brengt de ILT naast reis- en verblijfskosten ook reistijdkosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

Annuleren
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00)  bij de afdeling Visserij van de ILT. Dit is kosteloos. Annuleert u binnen 48 uur voor de geplande afspraak? Dan brengt de ILT kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.