Aanvraagformulier Liability certificaten

Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen/melden:

  • Passenger Liability Certificate (Passagiersschepen)
  • Bunker Liability Certificate (Schepen > 1000 GT)
  • Wreck Removal Liability Certificate (Schepen > 300 GT)
     

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

U krijgt een ontvangstbevestiging.

De ILT voert de schriftelijke controle uit.

U ontvangt het aangevraagde certificaat binnen de in de AWB genoemde termijn.
 

Voorwaarden  

Deze aanvraag moet voorzien zijn van de benodigde bijlagen zoals aangegeven bij kopje 5. Als u de gevraagde bijlagen niet mee stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 

Kosten  

Aan de afgifte van een aantal certificaten zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten leest u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005.