Aanvraag ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten vissersvaartuig

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen/melden:
Ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten die nog niet eerder voor uw vaartuig zijn afgegeven.

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als het nodig is, belt de ILT u om een afspraak te maken voor een inspectie. Vervolgens voert de ILT de inspectie uit.
  • U ontvangt binnen 2 weken (of zoveel later na een goed afgeronde inspectie) de aangevraagde vrijstellingen, verklaringen en/of ontheffingen.

3. Voorwaarden  

  • Het laten uitvoeren van een inspectie, als dit is aangegeven op het aanvraagformulier.
  • U moet de bijlagen meesturen zoals aangegeven bij kopje 4.4

4. Extra informatie
4.1 Kosten  

  • Aan de afgifte van een aantal certificaten zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten leest u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.
  • Aan de afgifte van ontheffingen of vrijstellingen uit de Schepenwet zijn geen kosten verbonden.
  • De eventuele reis- en verblijfskosten in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. De ILT brengt deze kosten afzonderlijk in rekening.

4.2 Buitenland 
De ILT voert in principe alleen inspecties uit in Nederland. Alleen er sprake is van overmacht, doet de ILT inspecties in het buitenland. In die gevallen brengt de ILT naast de reis- en verblijfskosten ook reistijdkosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.3 Annuleren 
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 uur van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00)  bij de afdeling Visserij van de ILT. Dit is kosteloos. Annuleert u binnen 48 uur voor de geplande afspraak? Dan brengt de ILT kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.4 Bijlagen
Afhankelijk van uw aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Tankenplan
  • Kopie blue card