Aanvraag meetbrief vissersvaartuig

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen:

 • Eerste aanvraag
 • Verbouwing
 • Invlaggen
 • Duplicaat
 • Administratieve wijziging meetbrief (wijziging scheepsnaam, thuishaven, vismerk/nummer of roepnaam) 

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • U ontvangt van ons zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer.
 • Als het nodig is, krijgt u het verzoek om onze afdeling planning te bellen voor het maken van een afspraak.

3. Voorwaarden

 • Het schip moet bedrijfsklaar zijn;
 • Bij de meting is assistentie vereist. Een geschikte bijboot kan nodig zijn;
 • Lading en/of passagiers mogen niet aan boord zijn;
 • Het schip moet bezemschoon zijn, op de bodem zijn geen ladingresten of water;
 • Bij nieuwbouw of verbouw van de rompvorm moet u de volgende tekeningen tijdens de meting hardkopie aan de scheepsmeter overhandigen.

Voldoet u niet aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan kan de meting niet plaatsvinden en brengt de ILT kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4. Extra informatie
4.1 Kosten

Een overzicht van de kosten vindt u terug in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.2 Buitenland
De ILT plant alleen afspraken binnen de Nederlandse grens in. Inspecteurs meten niet in het buitenland.

4.3 Annuleren
Bent u verhinderd en kan de gemaakte afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 4 werkdagen van tevoren annuleren bij de afdeling Scheepvaart van de ILT. Daarna brengt de ILT annuleringskosten in rekening op basis van de Regeling tarieven Scheepvaart 2005, artikel 1.7.  Wilt u om welke reden dan ook de geregistreerde aanvraag annuleren? Dan brengt de ILT daarvoor kosten in rekening.  Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.     

4.4 Bijlagen
Stuurt u de volgende bijlagen mee (als deze voor uw situatie gelden):

 • Visvergunning;
 • Buitenlandse meetbrief;
 • Huidige meetbrief, visruimverklaring en schets.

Let op: onvolledig of onjuist ingevulde formulieren neemt de ILT niet in behandeling.