Aanvraag kopie certificaten vissersvaartuig

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen:
-Kopieën van certificaten die de ILT heeft uitgegeven voor uw vissersvaartuig.

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • U krijgt binnen 1 week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt binnen 2 weken een kopie van de aangevraagde certificaten

3. Extra informatie

3.1 Kosten
Een kopie van de volgende certificaten brengt kosten met zich mee:

  • Bemanningscertificaat
  • Liability certificaat
  • Marpol certificaat
  • Anti-fouling certificaat

Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet. Het aanvragen van een kopie van de andere certificaten is gratis.