Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij overname

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen/melden:
Met dit formulier vraagt u certificaten aan voor het door u overgenomen schip dat al onder toezicht van de ILT staat.

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.

  • De ILT controleert of het schip is opgenomen in het Nederlands visserijregister.

  • Na deze controle krijgt u binnen 2 weken de aangevraagde certificaten.

3. Voorwaarden

  • Stuur een bewijs van inschrijving in het Nederlands visserijregister mee bij uw aanvraag.
  • Stuur ook een kopie Blue Card mee.

4. Extra informatie
 

4.1 Kosten
Voor een overzicht van de kosten kunt u kijken bij de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 of bij de Regeling tarieven Nederlandse schepenwet.

Automatische opname in het abonnementensysteem
Heeft u de certificaten ontvangen? Dan zijn er vanaf dat moment periodiek inspecties nodig om de certificaten te viseren of om nieuwe certificaten te ontvangen. De ILT neemt de toekomstige eigenaar van het vissersvaartuig op in het abonnementensysteem en de nieuwe eigenaar krijgt jaarlijks een factuur.

In dit abonnement zijn jaarlijks 1 inspectie en 1 herinspectie inbegrepen. Blijkt tijdens een herinspectie dat u eerder vastgestelde onvolkomenheden niet in orde heeft gebracht? Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.2 Buitenland 
De ILT voert in principe alleen inspecties uit in Nederland. Alleen als er sprake is van overmacht, voert de ILT inspecties uit in het buitenland. In die gevallen brengt de ILT naast de reis- en verblijfskosten ook reistijdkosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.3 Annuleren
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 uur van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00) bij de afdeling Visserij van de ILT. Dit is kosteloos. Annuleert u binnen 48 uur voor de geplande afspraak? Dan brengt de ILT kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.4 Bijlagen 

  • Het bewijs van inschrijving in het Nederlands visserijregister.
  • Stuur een kopie Blue Card mee.