Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij invlaggen

1. Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen:
Certificaten om het door u overgenomen schip onder Nederlandse vlag te laten varen.

2. Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De inspectie neemt binnen 1 week contact met u op voor een intakegesprek. Het doel van dat gesprek is om duidelijkheid te krijgen over de voorgenomen invlagging en de gevolgen daarvan. Afhankelijk van de situatie moet de ILT tekeningen keuren en verder inspecteren.  In moeilijke situaties voeren we het gesprek niet telefonisch. We voeren het gesprek dan op een nog te bepalen locatie.
 • Na het gesprek krijgt u een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken.
 • De inspectie controleert of het schip in het Nederlands visserijregister is opgenomen.
 • Zijn de inspecties en keuringen met goed resultaat afgerond, dan ontvangt u binnen 2 weken de certificaten, gevolgd door de factuur.

Hoe kunt u een afspraak voor een inspectie inplannen?
De afdeling Visserij is op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 telefonisch bereikbaar voor het plannen van afspraken. Het plannen van afspraken kan alleen telefonisch via 088 489 00 00. Houd u wel rekening met een eventuele wachttijd.

3. Voorwaarden 
Stuur de volgende tekeningen mee als bijlagen:

 • Aanmeldingsformulier voortstuwingsinstallatie
 • Alarmlijsten technische installatie
 • Algemeen plan
 • Antenneplan
 • Boeghoogte berekening
 • Constructietekeningen
 • Constructieve brandbescherming
 • Deuren
 • Electrisch voedingssschema GMDSS-installatie
 • Electrische belastingstaat
 • Electrisch schema hoofdmotoren
 • Fundatie hoofdmotor
 • Gegevens koel/vries/ijs installatie
 • Gegevens ondergietingen/ondersteuning hoofdmotor
 • Geluidsniveaus onderzoeksrapport
 • Geluidsniveaus prognoserapport
 • Indeling machinekamer
 • Inrichting brug en gegevens GMDSS en navigatie apparatuur
 • Inschrijvingsbewijs Nederlands Visserijregister
 • Klassecertificaat NOx
 • Lensschema
 • Lijnenplan
 • Luchtkokers en ventilatieopeningen
 • Luchtpijpen en peilpijpen, danwel peilinrichtingen
 • Masten en tuigageplan
 • Opstelling groepsreddingmiddelen
 • Opstelling magnetisch kompas
 • Opstelling navigatieverlichting
 • Patrijspoortenplan
 • Plaatsing diepgangsmerken
 • Ramenplan
 • Roer
 • Roerkoning
 • Scheepsrecyclingplan
 • Schema algemeen alarminstallatie
 • Schema bediening voortstuwingsinstallatie
 • Schema brandblus en dekwas
 • Schema brandmeldinginstallatie
 • Schema brandstofleidingen
 • Schema communicatie en oproepinstallatie
 • Schema en gegevens stuurinrichting (htdraulisch, electr., fundering, cylinders)
 • Schema hoofdschakelbord
 • Schema koelwaterleidingen (zout- en zoetwater)
 • Schema noodschakelbord
 • Schema sanitaire leidingen
 • Schema smeerolieleidingen
 • Schema startinrichting hoofdmotor (lucht/electisch)
 • Schema vast aangebrachte brandblusinstallatie
 • Schema verdeelinrichting navigatieverlichting en nautische instrumenten 
 • Schema vislierinstallatie met noodstoppen
 • Schema vuile olie
 • Schroef
 • Schroefas, schroefaskoker en afdichtingen
 • Stabiliteitsberekening definitief
 • Stabiliteitsberekening voorlopig
 • Straalbuis
 • Tankenplan
 • Technical file
 • Theoretisch hoogste motorvermogen berekening
 • Toegangsluiken
 • Torsietrillingsberekening voortstuwingsinstallatie
 • Uitrustingsgetal
 • Veiligheidsplan
 • Ventilatie accomodatie
 • Verslag uitlijning
 • Zegelplan hoofdmotor

Hoe levert u de documenten aan?
Mail ons de tekeningen per stuk, onder vermelding van het vismerk. Ook gebruikt u de titels van de tekeningen zoals aangegeven in het overzicht.

De ILT kan pas certificaten afgeven, nadat u alle tekeningen en documenten heeft ingediend.

4. Extra informatie
4.1 Kosten
Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij graag naar de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.2 Buitenland
Voor inspecties in het buitenland brengen wij extra kosten in rekening. Dat zijn reis- en verblijfskosten.

4.3 Annuleren
Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Dan kunt u deze afspraak tot 48 uur van tevoren telefonisch annuleren (via 088 489 00 00) bij de afdeling Visserij van de ILT. Dit is kosteloos. Annuleert u binnen 48 uur voor de geplande afspraak? Dan brengen wij kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de in 4.1 genoemde Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

4.4 Bijlagen

 • Tekeningen (zie voorwaarden tekeningenlijst)
 • Materiaal certificaten
 • Type goedkeuringen