Formulier: Melden wijziging vissersvaartuig en-of visserijmethode - ILT.175.03

Wijzigingen aan het schip of het gebruik van andere visserijmethoden kunnen consequenties hebben voor de veiligheid en stabiliteit van het schip en de geldigheid van de certificaten. Met dit formulier meldt u de voorgenomen wijzigingen zodat de consequenties beoordeeld kunnen worden en u veilig kunt blijven varen.