Aanmelden nieuwe motor of wijzigen vermogen vissersvaartuig

Heeft uw vissersvaartuig een (nieuwe) motor of een wijziging van vermogen? Dit moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 1. De eigenaar van het vissersvaartuig geeft de motorleverancier opdracht tot het invullen en indienen van het juiste meldformulier:  
  - Melden gegevens voortstuwingsinstallatie vissersvaartuig;
  - Melden gegevens hulpmotoren/generator set vissersvaartuig;
  - Melden gegevens Electrische voortstuwing vissersvaartuig;
 2. De eigenaar en de motorleverancier ontvangen een bevestiging van de melding. 
 3. Na 2 weken ontvangen de eigenaar en de motorleverancier een bevestiging van de melding met een opgave van de documenten* die ter beoordeling ingediend moeten worden en inspecties die gepland moeten worden.
 4. De eigenaar belt de ILT voor het maken van een afspraak voor de inspecties.**
 5. Bij een bestaand schip worden nieuwe certificaten afgegeven, indien het motorvermogen is gewijzigd. Als het vermogen hetzelfde blijft, is afgifte van nieuwe certificaten niet nodig. 
 6. Bij nieuwbouw of invlaggen worden nieuwe certificaten afgegeven, indien aan alle eisen voor nieuwbouw of invlaggen is voldaan.
 7. De melding is afgerond nadat de inspecties en documenten met goed gevolg zijn beoordeeld.

Let op: Wordt naast het plaatsen van een motor of aanpassen van vermogen, nog een andere wijziging uitgevoerd? Dan moet de eigenaar deze wijziging apart melden via het formulier Melden wijzing vissersvaartuig of visserijmethode.

Voor vragen of het maken van afspraken is de ILT bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur via het telefoonnummer 088 489 00 00 of via Contact.
 

* De volgende documenten moet u mogelijk ter beoordeling indienen:

 • Type approval certificate (erkend door ILT klassebureau) 
 • EIAPP certificaat (voor motoren > 130KW) 
 • Technical file (voor motoren > 130KW) 
 • Elektrische schema’s hoofdmotoren 
 • Lijst alarm punten 
 • Proefstand rapport 
 • Torsietrillingsberekening 
 • Proefvaart verslag 
 • Zegelplan

** De eigenaar dient een afspraak te maken met Vergunningverlening Scheepvaart/visserij voor de volgende inspecties:

 • Motor afname op de proefstand
 • Testen van de alarmeringen
 • Proefvaart
 • Eventueel uitvoeren van een hellingproef ter controle van de stabiliteit

Erkende bedrijven voor meten en verzegelen vissersvaartuigen

Verzegeling en vermogensmetingen mogen alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. De erkende bedrijven staan op de website van de RVO.