Aanmelden nieuwe motor of wijzigen vermogen vissersvaartuig

Procedure voor het melden van een (nieuwe) motor of een wijziging van vermogen:

 1. De eigenaar van het vissersvaartuig geeft de motorleverancier opdracht tot het invullen en indienen van het juiste meldformulier:  
  - Melden gegevens voortstuwingsinstallatie vissersvaartuig;
  - Melden gegevens hulpmotoren/generator set vissersvaartuig;
  - Melden gegevens Electrische voortstuwing vissersvaartuig;
 2. De eigenaar en de motorleverancier ontvangen een bevestiging van de melding. 
  LET OP: Indien er, naast het plaatsen van een motor of aanpassen van vermogen, nog een andere wijziging wordt uitgevoerd, dan dient deze wijziging apart gemeld te worden middels het formulier ‘Melden wijzing vissersvaartuig of visserijmethode’ door de eigenaar.
 3. Na 2 weken ontvangen de eigenaar en de motorleverancier een bevestiging van de melding met een opgave van de documenten* die ter beoordeling ingediend moeten worden en inspecties die gepland moeten worden.
 4. De eigenaar belt de ILT voor het maken van een afspraak voor de inspecties.**
 5. Bij een bestaand schip worden nieuwe certificaten afgegeven, indien het motorvermogen is gewijzigd. Als het vermogen hetzelfde blijft, is afgifte van nieuwe certificaten niet nodig. 
 6. Bij nieuwbouw of invlaggen worden nieuwe certificaten afgegeven, indien aan alle eisen voor nieuwbouw of invlaggen is voldaan.
 7. De melding is afgerond nadat de inspecties en documenten met goed gevolg zijn beoordeeld.

Voor vragen of het maken van afspraken is Vergunningverlening Scheepvaart/Visserij bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur t/m 12:00 uur via het telefoonnummer 088 489 00 00 of via Contact.
 

* De volgende documenten moeten mogelijk ter beoordeling ingediend worden:

 • Type approval certificate (erkend door ILT klassebureau) 
 • EIAPP certificaat (voor motoren > 130KW) 
 • Technical file (voor motoren > 130KW) 
 • Elektrische schema’s hoofdmotoren 
 • Lijst alarm punten 
 • Proefstand rapport 
 • Torsietrillingsberekening 
 • Proefvaart verslag 
 • Zegelplan

** De eigenaar dient een afspraak te maken met Vergunningverlening Scheepvaart/visserij voor de volgende inspecties:

 • Motor afname op de proefstand
 • Testen van de alarmeringen
 • Proefvaart
 • Eventueel uitvoeren van een hellingproef ter controle van de stabiliteit

Erkende bedrijven voor meten en verzegelen vissersvaartuigen

Verzegeling en vermogensmetingen mogen alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. De erkende bedrijven staan op de website van de RVO.