Melden en vragen

Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00. Via dit nummer zijn wij voor spoedmeldingen 24 uur per dag bereikbaar. Vul daarna, als u verplicht bent, alsnog het formulier in voor meldingen. Voor vragen kunt u het vragenformulier invullen.

Melden

U kunt melden bij de ILT door een meldformulier in te vullen. Kies een meldrubriek en meldsoort en doorloop vervolgens de stappen.
Voor elke nieuwe melding graag bovenstaande link gebruiken en niet een link die u eerder heeft gebruikt. Die kan verouderd zijn.

Let op: De indeling van sommige rubrieken en onderwerpen is gewijzigd. Dit betekent dat u voor meldingen, vragen en klachten soms een andere ingang moet kiezen dan u gewend bent.

Hier vindt u een overzicht van de onderwerpen die vanaf nu onder een andere rubriek vallen.

U kunt meldingen van stralingsincidenten en de aangifte van stralend schroot doen op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Vul dan als Meldsoort in ‘Incident: Straling’ of  ‘Incident: Aangifte Schroot’ in het meldformulier van de ANVS.

Vragen aan de ILT

U kunt een vraag stellen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) door het formulier voor vraag of klacht in te vullen.

Klacht indienen over de ILT

U kunt een klacht over de ILT of over het handelen van een ILT-inspecteur indienen bij de ILT door het formulier voor vraag of klacht in te vullen.

Klacht over passagiersrechten

Als uw klacht gaat over passagiersrechten dan moet u deze klacht eerst indienen bij de vervoerder zelf. Bent u het niet eens bent met het antwoord van de vervoerder op die klacht? Of krijgt u niet tijdig antwoord? Dan kunt u alsnog uw klacht over deze vervoerder bij de ILT indienen. Ga hiervoor naar de meldpagina en kies bij Rubriek 'Overig ILT'. Kies daarna bij Soort 'Overige meldingen.'

Ik heb een melding gedaan. Wat gebeurt er nu?

De ILT registreert alle meldingen die binnenkomen. Als dat nodig is ondernemen wij actie nadat iemand een melding heeft gedaan. Wij kunnen echter niet aan iedere melding een actie koppelen. Wel gebruiken wij alle meldingen in een risicoanalyse, om ons werk beter te kunnen richten.

Zware criminaliteit anoniem melden

Wilt u melding maken van zware (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties maar kan bekendmaking van uw identiteit verregaande persoonlijke consequenties hebben, zoals ontslag of bedreiging? Dan is anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.