Inspectie sauna's

Als sauna-eigenaar heeft u onlangs een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontvangen met het verzoek een vragenlijst voor legionellapreventie in te vullen. Op deze pagina kunt u terecht voor meer informatie.

Naast het invullen van de naam, adres en woonplaatsgegevens, bevat deze lijst 10 vragen en de mogelijkheid om eventuele opmerkingen/vragen te  plaatsen.

Het onderwerp en het nummer van de vraag staan aangegeven in de blauwe balk van de tabel. In de kolom ‘vraag/antwoord’ staat de vraag vermeld. Vul in het vakje onder de vraag het antwoord in. Kruis daarvoor het antwoord aan dat op u van toepassing is of vul een antwoord in als het om een open vraag gaat.

LET OP: bij vraag 2 en 4: verzamel eerst de informatie  over het tappuntenoverzicht uit de risicoanalyse en de uitslagen van de legionella-bemonsteringen voordat u deze vragen beantwoordt. Deze kunt u via het formulier uploaden. Dat is belangrijk, omdat u de vragenlijst niet tussentijds kunt opslaan.

Heeft u vragen, bel dan met de ILT op 088 489 00 00.

Ga naar de vragenlijst 'inspectie sauna's'