Als sauna-eigenaar heeft u onlangs een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontvangen met het verzoek een vragenlijst voor legionellapreventie in te vullen. Op deze pagina kunt u terecht voor meer informatie.

U heeft tot en met 23 augustus 2019 de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Naast het invullen van de naam, adres en woonplaatsgegevens, bevat deze lijst 10 vragen en de mogelijkheid om eventuele opmerkingen/vragen te  plaatsen.

Het onderwerp en het nummer van de vraag staan aangegeven in de blauwe balk van de tabel. In de kolom ‘vraag/antwoord’ staat de vraag vermeld. Vul in het vakje onder de vraag het antwoord in. Kruis daarvoor het antwoord aan dat op u van toepassing is of vul een antwoord in als het om een open vraag gaat.

LET OP: bij vraag 2 en 4: verzamel eerst de informatie  over het tappuntenoverzicht uit de risicoanalyse en de uitslagen van de legionella-bemonsteringen voordat u deze vragen beantwoordt. Deze kunt u via het formulier uploaden. Dat is belangrijk, omdat u de vragenlijst niet tussentijds kunt opslaan.

Heeft u vragen, bel dan met de ILT op 088 489 00 00.

Ga naar de vragenlijst 'inspectie sauna's'